Under tisdagen lanseras projektet Welcome Talent på Hotell Nordkalotten i Luleå. Projektet syftar till att få fler företag att erbjuda praktikplatser till asylsökande och nyanlända. Det är Handelskammaren, Swedbank, Arbetsförmedlingen och LinkedIn som bjuder in till lanseringsträffen.

Projektet lanseras på sex orter i Sverige under våren. Under sitt besök i Luleå kommer Ylva Johansson att berätta om regeringens arbete för snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Även lokala företrädare för företag och organisationer deltar.