Norrbottens Media har uppgifterna från flera olika källor. Men några kommentarer från Socialdemokraterna blir det inte. Kommunalrådet Niklas Nordström ber att få återkomma i frågan på torsdag.

Efter det senaste beslutet om skolnedläggningar i barn- och utbildningsnämnden deklarerade nätverket Hela kommunen ska leva och lära att man ta initiativ till en namninsamling för att söka stöd för en folkomröstning.

Det krävs tio procent av den röstberättigade befolkningen. 2016 samlade nätverket in 8000 röster, vilket räckte mer än väl. Då blev det dock ingen omröstning, eftersom mer än två tredjedelar av fullmäktige röstade nej (S, M och LPO).

Artikelbild

| Så här såg det ut 2016, då namnlistorna för en folkomröstning förvarades i kassaskåpet i kommunkanslitet. Nu pågår en ny namninsamling, men S vill förekomma den och ta beslutet i fullmäktige.

Nu är det dock en annan mandatfördelning. Sannolikheten att en folkomröstning stoppas är mycket liten.

Det är också det som gjort att S själva tar beslutet. Partiledningen bedömer att det hur som helst blir av och då vill man hellre föregå detta och styra processen själv, enligt källor.

Därmed får Socialdemokraterna möjlighet att påverka hur frågeställningen för folkomröstningen utformas, något som inte är oväsenligt.

Läs mer: De överklagar – och planerar folkomröstning

Hela kommunen ska leva och lära vill riva upp beslut från 2015 och 2016 och i stället göra en ny utredning om skolstrukturen.

Enligt uppgift har tjänstemännen vid kommunen redan börjat titta på hur en folkomröstning ska genomföras. Beslut ska tas innan sommaren.

En folkomröstning om skolan är rådgivande, inte beslutande. 2016 bedömdes kostnaden bli tre miljoner.