Uppgifterna om långt gångna förhandlingar kommer från mycket trovärdiga källor.

Sjukvårdspartiet, Moderaterna, Centern och Liberalerna har träffats regelbundet ända sedan i maj, då Norrbottens Medias opinionsundersökning visade på ett kraftigt övertag för den nuvarande oppositionen.

Uppdraget att förhandla fram en gemensam strategisk plan och budget ska ha gått till Sjukvårdspartiets gruppledare Kenneth Backgård och Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson. Planen är att såväl budget som strategisk plan ska vara redo att beslutas i november, vilket innebär att de ersätter den budget och strategisk plan som den nuvarande majoriteten (S, V, MP) beslutade om i juni.

I uppdraget ingår även att se över omfattningen och finansieringen av kultur, regional utveckling och kollektivtrafik.

Redan nu är man överens på ett flertal områden. Det handlar om planering av investering av MR-kameror till Kalix och Kiruna, snabbutreda hur man kan stärka psykiatrin och få ned väntetiderna, samt organisering och planering för screening av prostata- och tjocktarmscancer.

Enligt uppgift är man även överens om ansvarsfördelningen i organisationen. Samtliga gruppledare ska tituleras regionråd. Backgård blir regionstyrelsens ordförande medan Moderaternas förstanamn i regionvalet Linda Frohm blir vice ordförande. Något som bekräftas av Backgård.

– Naturligt eftersom vi i så fall blir det klart största partiet, säger han.

Att partierna redan för samtal ser han som nodvändigt.

– Maktövertagandet sker formellt den 1 januari. Vi måste göra de här förberedelserna för att det inte ska bli ett vakuum från den 9 september till årsskiftet.

Centern får sannolikt ansvaret för regional utveckling och Liberalerna för primärvården.

Även L-gruppledaren Jens Sundström medger att hans parti har börjat förbereda sig för ett maktskifte och att han har varit i mejlkontakt med alla andra gruppledare kring demokrati- och nomineringsfrågor för att säkerställa att processen ska gå så smidigt som möjligt. I övrigt är han förtegen.

– Jag vill dementera att vi har börjat förhandla innan valresultatet är klart, säger Sundström.

Linda Frohm vill inte kommentera uppgifterna i detalj.

– Vi är överens i flera frågor, mer vill jag inte säga. Väljarna ska säga sitt först, säger hon.

C-gruppledaren Nils-Olov Lindfors:

– En viss kommunikation har förts med Sjukvårdspartiet, så kan jag säga. Vi tar gärna ansvar för regional utveckling men ingenting har diskuterats på den nivån.