De arktiska bären har en kemisk sammansättning som är unik. Det är lingon, blåbär och hjorton som nu ska de studeras närmare då de innehåller ett skyddande lager vax. Vaxextraktet är menat att utvinnas ur restprodukter inom bärindustrin.

– Det finns gott om vilda bär på Nordkalotten men för närvarande tas mycket litet av vaxet tillvara. När juicer och andra produkter tillverkas blir vaxet en restprodukt som i nuläget går till spillo. Vi vill i stället ta tillvara på bärvaxet och öka värdet av råvaran för bärindustrin, säger Roberts Joffe, professor i polymera konstruktionsmaterial vid Luleå tekniska universitet.

Förutom kosmetiska produkter ser forskarna möjligheter på att använda vaxextraktet i tandvårdsprodukter, förpackningar och för att utveckla och tillverka nya kompositmaterial.

– Vi vill visa på potentialen för bärvax. Dess unika egenskaper kan användas för nya nischade produkter. Bärvax kan till exempel ge kosmetiska produkter fördelar som skydd mot UV-strålning och antibakteriella egenskaper, säger Roberts Joffe.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla nya produkter och öka konkurrenskraften för företag i den arktiska regionen. Forskningsprojektet, som har en budget på en miljon euro.