Trots att i princip alla barn vaccineras i Sverige finns det fortfarande personer som riskerar att drabbas av mässling. Det gäller framförallt små barn som ännu inte har vaccinerats, vuxna som inte utsattes för mässling som barn och som var för gamla för att ta del av det allmänna vaccinet som infördes 1982 samt personer födda i länder där vaccineringen inte ges i två doser.

I det fall som har inträffat nu i länet handlar det om en mamma som smittades utomlands och sedan kom hem till sitt lilla, ännu inte vaccinerade barn.

Därutöver finns det ett fåtal som har tackat nej till vaccinet.

Artikelbild

| Mässling är mycket ovanligt idag när i princip alla barn är vaccinerade, och Lisbeth Hällgren måste gå till biblioteket för att hämta en bok med bilder som visar hur utslagen ser ut.

– Vaccinationsskeptiker har alltid funnits, trots att vaccinationer har räddat tusentals liv enbart i Sverige, konstaterar Lisbeth Hällgren.

Efter fallen med narkolepsi till följd av vaccinet som gavs mot svininfluensa för några år sedan är det till exempel många gravida som tackar nej till influensavaccin.

– Idag är influensavaccinet omgjort och risken för narkolepsi är borta. Däremot kan gravida som insjuknar i influensa få andningsproblem och överföra smittan till det nyfödda barnet, därför vill vi att de vaccinerar sig.

Lisbeth Hällgren upplever däremot att småbarnsföräldrarna i regel har högt förtroende för vaccinerna mot de vanliga barnsjukdomarna.

Artikelbild

| Lisbeth Hällgren tycker att majoriteten av föräldrarna verkar ha stor tilltro till MPR-vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund.

Det så kallade MPR-vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund ges vid mellan ett och 1,5 års ålder. Innan dess har barnet kvar antikroppar från mamman i sin kropp och då slår inte vaccinet an lika bra och måste ges en gång till senare.

– Men ska du åka utomlands med ditt barn går det att få vaccinet tidigare.

Artikelbild

De flesta får inga besvär alls av MPR-vaccinet, medan några få drabbas av lätt feber eller utslag som snabbt går över, berättar hon. Mässling däremot kan ge svåra komplikationer och följdsjukdomar i form av andningsbesvär, lunginflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation.

– De med nedsatt immunförsvar löper större risk, men vem som kommer att drabbas går aldrig att förutsäga. Därför vill man helst vaccinera bort mässling över hela jorden.

Lisbeth Hällgren arbetade själv på Porsöns hälsocentral när den sista mässlingsepidemin i Luleå härjade under andra halvan av 1970-talet. Hon minns hembesöken hos barnen som satt i sina sängar med hög feber och blossande utslag i mörka rum, eftersom sjukdomen gjorde dem ljuskänsliga, och de oroliga föräldrarna.

Efter att MPR-vaccinet infördes 1982 minskade antalet fall dramatiskt i Sverige, men fortfarande är det ett 60-tal personer per år som insjuknar av det mycket smittsamma mässlingsviruset.

Att sjukdomen återigen poppar upp i Norrbotten förvånar henne inte.

– Folk reser och far över jorden och alla länder har inte en sådan fullgod vaccinering som vi har i Sverige. Men de två som insjuknat i länet är omhändertagna nu och jag ser ingen risk för spridning.

Trots riskerna med mässling finns det några enstaka som väljer att avstå från mässlingsvaccinet.

– Som tur är handlar det om väldigt få och de rider ju på fördelen av att flertalet andra solidariskt vaccinerar sig. Men det som de kanske inte tänker på är att deras barn också far ut i världen sedan och är ett villebråd för det smittsamma mässlingsviruset. Så man ska nog tänka sig för som förälder innan man säger nej till vaccinering.

Ryktet som har gått om att man kan få autism av vaccinet, vad säger du om det?

–Det är ett falskt larm som har gått som ”fejk news” över världen i många år, men vi i branschen vet att det inte är sant. Det är bevisat många gånger om att MPR-vaccin inte kan förorsaka autism.

Är det ändå inte bättre att bli sjuk som liten och bli immun på det sättet?

– Alla de barnsjukdomar vi vaccinerar mot kan leda till döden eller till bestående handikapp. Har du träffat någon som blivit döv på ena örat eller en pojke som har blivit steril på grund av påssjuka, något som var vanligt ända in på 1970-talet, eller en kvinna som har fött ett missbildat barn för att hon varit smittad av röda hund, så tänker du inte att det finns några fördelar med det.