Brotten som männen nu åtalas för har, enligt åklagaren, begåtts mellan 2013 till 2016.

Den äldre mannen har under nämnda år bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet i Luleå. Åklagaren påstår att mannen under tiden första januari 2013 till och med sista juni 2016 uppsåtligt åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Mannen har helt struntat i att föra den löpande bokföringen till följd av sina affärshändelser. Den misstänkte har inte, återigen enligt åklagaren, upprättat årsbokslut eller bevara räkenskapsmaterialet i ordnat skick på ett betryggande sätt.

Till följd av detta har inte rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning kunnat bedömas.

Den 74-årige mannen åtalas nu för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott vid två tillfällen.

Förutom de åtalade brotten har åklagaren yrkat att den 74-årige mannen ska få ett näringsförbud på fem år. Ytterligare en man är åtalad i samma mål. Den mannen, 53 år, har sysslat med samma verksamhet som den äldre mannen men i Piteå kommun. 53-åringen åtalad för bokföringsbrott och två fall av skattebrott, inga av brotten anses som grova brott.

Brotten som den äldre mannen misstänks är grova ekomimiska brott då åklagaren anser att gärningarna har ingått som ett led i en brottslighet som har utövats systematiskt.

Omsättningen var under åren 2013 till 2016 varit drygt 1,8 miljoner kronor. Rättegången startar på tisdag och pågår i två dagar.