Berggård, som den senaste mandatperioden varit ett av fyra rödgröna regionråd och som fram till årsskiftet är ordförande i regionstyrelsen, får Vänsterns enda mandat i regionstyrelsen och kommer att tituleras oppositionsråd. Uppdraget ger Berggård ett arvode på knappt 47 800 kronor i månaden.

Samtidigt blir Christina Snell-Lumio ersättare i regionstyrelsen.

V stod i stort sett stilla i regionvalet. Partiet fick 7,8 procent, jämfört med 7,5 procent 2014.

V har också valt att ingå en valteknisk kartell med Socialdemokraterna, vilket ger partiet en ordinarie ledamot och en ersättarplats i kulturberedningen. I övrigt påverkas inte Vänsterns inflytande i nämnderna och beredningarna av kartellbildningen.