Ritvaelsa Seppäla, stiftsadjunkt för sverigefinskt och meänkielispråkigt arbete i Luleå stift, är förvånad över uppmärksamheten som nyheten fått, både svenska och finska medier har hört av sig.

– Om vi tänker oss att kyrkan ska vara flerspråkig är det naturligtvis viktigt att det centrala textmaterialet finns på det språken som talas i kyrkan. Det som finns nu på meänkieli är några enstaka bibeltexter, de som man brukar använda vid begravning och dop.

Det blir ett pilotprojekt där Luleå stift ska se hur det fungerar att översätta Bibeln. En översättargrupp kommer att arbeta med att uppdatera Bengt Pohjanens evangelietexter och projektet syftar till att se vilken kompetens som behövs och hur mycket tid och pengar som kommer att krävas. Sedan kommer frågan tas upp med Bibelsällskapet som kan avgöra om hela Bibeln ska översättas och ges ut på meänkieli.

Artikelbild

Ritvaelsa Seppälä är stiftsadjunkt för sverigefinskt och meänkielispråkigt arbete i Luleå stift.

– Språket förändras ju och särskilt meänkieli som är ett ganska nytt skriftspråk. Bengt Pohjanens evangelier kommer att revideras och han kommer själv att vara med i översättargruppen, säger Ritvaelsa Seppälä.

För andra minoritetsspråk, som samiska finns vissa texter översatta men inte hela Bibeln. För samiskan pågår arbetet med att översätta alla texter.

– Det känns naturligt att bibeln ska översättas till meänkieli, frågan har varit när det ska göras. Nu har vi ett guldläge, med så många duktiga språkmänniskor att arbeta med.