Luleå

Så här svarar Lulebo om problemen vid garaget på Tunastigen:

– Det är ett varmgarage där på Tunastigen. Det är vid vissa väder som det blir mycket snö där och det packas till en kant. Vi har ett par ärenden varje år, säger Carl-Axel Sundbaum som är fastighetschef vid Lulebo.

Går det inte att göra något som gör att problemet försvinner helt?

– Det man kan göra är att sätta dit värmeslingor men då hamnar den där kanten bara längre ut. Det är det som blir skillnaden. Det viktiga är att man håller efter det hela, säger Carl-Axel Sundbaum.

Har ni gett direktiv till entreprenören att åka dit och skrapa?

– Ja, att de ska hålla koll på det lite extra. Sedan, om det kommer in en felanmälan så skickar vi en arbetsorder. Vi har även informerat vår bovärd i området att när han ser något så ska han ringa oss, säger Carl-Axel Sundbaum.

Men det är inte bara snökanten vi infartsporten som upprör bilägarna. Det är även utfartsporten som vid flera tillfällen fastnat i uppfällt läge.

– Det finns en felanmälan på den kan jag se, så den fixas så fort det kommer ut en reparatör. Det kan också vara väderberoende. Vi har ett serviceavtal med Kone, som servar porten, men jag har inte hört något från dem om att det skulle behöva åtgärdas något större fel. Jag har inte hört att porten skulle behöva bytas ut, säger Carl-Axel Sundbaum, fastighetschef Lulebo.