Det beskedet lämnar Sara Axelsson, advokat och Arctic links likvidator. Eftersom inga fordringar inkommit till bolaget får aktieägarna – Region Norrbotten, Uleborgs stad, Troms fylke och Norrbottens handelskammare service AB, som äger en liten del – dela på de tillgångar som finns kvar när skulderna betalats.

– Det kommer bli pengar till ägarna, bekräftar Sara Axelsson.

Läs mer: Tromsöflyget fortsätter kosta pengar

Artikelbild

| Tromsöflyget lades ned under 2018. Nu avvecklas bolaget bakom linjen.

Läs mer: Flygbolaget kan gå i konkurs

Läs mer: Backgård ändrar sig om Tromsöflyget

Hon vill inte ge besked om vilken summa det rör sig om, men enligt uppgifter till Norrbottens Media handlar det om hundratusentals, men inte miljoner, kronor för Region Norrbottens del.

Nu arbetar Sara Axelsson med Arctic links slutredovisning. När den är färdig kallas aktieägarna till bolagsstämma – preliminärt i februari – och därefter avslutas likvideringen. När kallelsen till stämman skickas blir storleken på utdelningen till ägarna offentlig.

Artikelbild

| Advokat Sara Axelsson är likvidator för Arctic link AB.

Partierna i den nya regionledningen (SJVP, M och C) hade tidigare planer på att driva Arctic link i konkurs, men skrotade den idén och anslöt sig till samma linje som S och V.

– Helt rätt beslut, ingen tvekan om det. Konkurs är absolut inget alternativ eftersom bolaget inte är på obestånd, säger Sara Axelsson.

Arctic link avvecklas eftersom operatören Nextjet gick i konkurs under 2018. Någon ny operatör söktes aldrig eftersom projekttiden för flyglinjen Luleå–Uleåborg–Tromsö var på väg att gå ut.

Totalt har Region Norrbotten satsat 25 miljoner kronor på linjen sedan 2015. Tanken var att subventionera den med offentliga medel över 2019 och sedan lämna över till en kommersiell aktör.