Vad gäller bostadssituationen för unga får Luleå 0 poäng av tre möjliga och vad gäller kriteriet "påbörjande av föregående års byggplaner" en av fem poäng.

Tillsammans får Luleå sju poäng av 20 möjliga och hamnar därmed på plats 44 av 85 tillväxtkommuner. Indexet baseras på situationen under den senaste femårsperioden

Vad som räddar kommunen är att Luleå har ett relativt högt planerat byggande.

– Många kommuner är på rätt väg med ökade satsningar på bostadsbyggande, men det är inte tillräckligt och bostadsbristen biter sig fast som ett av våra stora samhällsproblem. Murarna för de som står utanför bostadsmarknaden växer, arbetsgivare får allt svårare att rekrytera personal och ungas studiedrömmar går i kras, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund i ett pressmeddelande.

Det råder i dag brist på bostäder i 183 av landets 290 kommuner. Drygt 80 procent av befolkningen bor i en kommun med bostadsbrist. Och 244 kommuner säger att de har underskott av bostäder till nyanlända. Noterbart är att knappt 40 procent av kommunerna som ingår i årets index inte har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen under denna eller föregående mandatperiod, något som alla kommuner enligt lag ska göra.

Piteå har ett ännu lägre bostadsindex, 5,2 poäng, och hamnar på 72:a plats på listan.