Jämförelsen görs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och visar bland annat att Luleå ligger över snittet när det gäller behörighet till gymnasiet.

Trenden är dock något vikande. Enligt kommunen är en av anledningarna nyanlända pojkar i årskurs 9.

Luleå går också mot den nationella trenden med ökad gymnasiebehörighet i alla elevgrupper. Behörigheten sjunker för elever med utländsk bakgrund eller elever vars föräldrar har högst gymnasiekompetens.

Skillnaderna i resultat ökar alltså mellan olika elevgrupper.

När det gäller kunskapsresultat och meritvärde för åk 9 ligger Luleå bland de 25 procent som har bäst resultat, medan resultaten för prestation i relation till elevsammansättning är bland de 25 procent med sämst värden.