Linjen, som öppnade i mitten av oktober, är Europas nordligaste elbusslinje. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet följa hur väl elbussarna kommer att klara det kalla vinterklimatet. En väderstation kommer att sättas upp vid en av laddhållplatserna för att data ska kunna samlas in.

Läs mer: Här går första elbussturen

– Vi hoppas på en riktigt kall vinter, med ihållande kyla ner mot minus 30 grader, för att testa detta ordentligt, säger Johan Casselgren, biträdande professor i experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Casselgren har även varit delaktig i upphandlingen av busslinjen, som är ett samarbete mellan Luleå lokaltrafik, Luleå energi och Luleå kommun. Kommunens ambition är att 75 procent av lokaltrafiken ska ske med fossilfria fordon 2020.

Till den första eldrivna linjen har fem elbussar – som drivs med förnyelsebar el från vattenkraft – köpts in.

– Det ska bli väldigt spännande att se hur elbussarna klarar vinterklimatet, säger Johan Casselgren.

– Det är ju inte bara temperaturen som är intressant utan även hur laddningen påverkas av snö på till exempel kontaktdon och på laddplatserna. Då det är viktigt att bussarna har rätt position relativt laddstationerna. Det kan medföra att vinterväghållningen på dessa platser behöver utföras på ett annat sätt i dag.