Med anledning av byggstarten för Luleås nya bostadsområde Kronandalen stängs Regementsvägen och genomfartsvägen som passerar studio Kronan. Från och med 25 april nås Kronans återvinningscentral från Bensbyvägen. Även buss, gång- och cykeltrafiken påverkas. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till närliggande gång- och cykelvägar längs Kronanhöjden och Kronanbacken.

Förändringar av busstrafiken på Kronan gäller under hela byggtiden, från 25 april 2016 till hösten 2017.

Berörda hållplatser är skyltade för att underlätta för resenärerna. Förändringarna är också inkluderade i den nya tidtabellen för Vår/Höst 2016 som gäller från och med den 25 april. Linje 6 och Linje 8 får ny sträckning via Armévägen, hållplats Regementsvägen tas bort/trafikeras ej. Hållplats Dragongatan flyttas till Armévägen.

Regementsvägen öppnas för trafik igen under hösten 2017.