I en uppmärksammad dom som kom strax före jul har Högsta förvaltningsdomstolen klarlagt vad som gäller, sedan Vellinge kommun infört ett tiggeriförbud. Kommunen kan införa ett tiggeriförbud i sin ordningstadga om syftet är att komma tillrätta med eller förebygga störningar av den allmänna ordningen. Men förbudet får inte vara så långtgående att det leder till obefogade inskränkningar i den enskildes frihet, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sitt beslut.

Mattias Karlsson (M) har i sin motion motiverat tiggeriförbudet med att människor utnyttjas och en stor del av tiggeriet är organiserat och leder till människohandel.

Socialförvaltningen föreslår att motionen ska avslås av kommunfullmäktige, eftersom Mattias Karlssons motion anger helt andra skäl för ett tiggeriförbud än störning av den allmänna ordningen. Socialförvaltningen bedömer att det inte är möjligt att använda ordningsstadgan för ett sådant syfte.

I socialnämndens arbetsutskott rådde delade meningar om motionen ska bifallas eller avslås av kommunfullmäktige. Moderaternas ledamot föreslog bifall medan Socialdemokraterna yrkade på avslag.

– Vi tycker inte att det är sådana problem i Luleå att det är motiverat att ändra i ordningsstadgan, säger Fredrik Hansson (S), ordförande för socialnämnden.

Kommunalrådet Niklas Nordström har tidigare sagt att kommunen inte kommer att införa ett tiggeriförbud.

– Vi tog beslutet innan vi hade vetskap om domen men det förändrar inte vår inställning. Vi kommer yrka avslag i fullmäktige också. Sedan får vi se framöver vad som händer på den nationella nivån, sade Niklas Nordström i december.