Ministern kan också bekräfta att Polarforskningssekretariatet i sin helhet flyttas till Luleå. Han tycker att Luleå och Norrbotten har helt rätt förutsättningar för att ta emot myndigheten.

– Det passar den profil Luleå och Norrbotten har. Det är ett naturligt val av ort om man tittar på den verksamhet sekretariatet har, säger Ardalan Shekarabi.

På vilket sätt tycker du att förutsättningarna finns?

– Ta bara hela samarbetet som Norrbotten har med omgivningen i den norra regionen. Det har funnits ett intresse från Norrbottensregionen att jobba med Arktisfrågorna. Jag tror att vad gäller polarforskning passar det in med den inriktningen.

Luleå tekniska universitet spelar en nyckelroll för etableringen.

– Jag skulle säg att om det är något som bidrar till att vi har förutsättningar att omlokalisera myndigheter är det starka universitet och högskolor. Universitetet i Luleå skapar goda förutsättningar med kompetensförsörjning och strategisk samverkan, säger Ardalan Shekarabi.

Civilministern hoppas att flytten kommer vara positiv även för Luleås privata sektor.

– Jag tror att det finns sådana sidoeffekter, att statlig närvaro gör det mer effektivt för näringslivet att etablera sig. Vi tror på Luleå och Norrbotten och ser att det finns en fantastisk utveckling i den delen av landet, men vi såg också att det fanns skäl att stärka den statliga närvaron och förstärka Luleå som en förvaltningsstad och center för forskning.

I och med onsdagens besked om att sju myndigheter helt eller delvis utlokaliseras från Stockholm fortsätter regeringen sitt arbete med att decentralisera den offentliga verksamheten.

– Vi ser det här ur statens perspektiv. Har vi dålig statlig närvaro försvagas statens legitimitet och människors tillit. Vi gör det här för att förbättra sammanhållningen i vårt land. Centraliseringsvågen när jobben samlades i Stockholm var negativ för staten.

På vilket sätt?

– Om staten överger delar av vårt land och försvagar sin ställning och närvaro får vi problem med legitimitet. Och så går vi miste om kompetens. Kunskapen är inte samlad i Stockholm.

Den parlamentariska landsbygdskommittén har talat om att 10 000 statliga jobb bör utlokaliseras. Är inte det här ganska blygsamt?

– 10 000 är inget mål för oss, det är kommitténs bedömning. Vi har ett arbete som kommer fortsätta och vi ser över vilka myndigheter som är lämpliga och vilka orter som har förutsättningar att ta emot dem.

Kan det bli aktuellt med fler utlokaliseringar till Norrbotten?

– Vi utesluter inte det i alla fall.

Tidigare har Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson (S) gjort anspråk på Polarforskningssekretariatet, men att placera myndigheten i Kiruna var enligt Shekarabi inte aktuellt.

– Vi gjorde bedömningen att i den här omlokaliseringen är Luleå en lämplig ort.