Under onsdag och torsdag var det stor workshop på Luleå tekniska universitetet. Över 80 deltagare, både lärare och forskare, samlades för att gemensamt besluta över hur samarbetet Joint Arctic Agenda ska se ut. Det är ett samarbete för att samla universitetsresurser från fem lärosäten i Sverige, Norge och Finland, kring Arktis. Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Tromsö universitet, Uleåborgs universitet och Lapplands universitet, fanns alla representerade.

Birgitta Bergvall-Kåreborn är tillförordnad ställföreträdande rektor på Luleå tekniska universitet och sitter i styrgruppen. Hon berättar att man tagit fram the Arctic agenda, för att på ett tydligt sätt kunna lyfta viktiga frågor och utmaningar som har en speciell vikt för de arktiska områdena.

– Huvudsyftet är att säkerställa att vi tillsammans får en starkare position, att vi skapar kompetens och nya innovationer kring Arktis.

Artikelbild

| Joint Arctic Agenda. Ett nytt samarbete inleds mellan fem olika lärosäten i Sverie, Finland och Norge.

Samarbetet har delats in i sex områden, alla viktiga för alla fem lärosäten, och som riktar sig mot det arktiska området. Det är inom gruva, energi, hälsa, ursprungsbefolkning, regional utveckling och lärande, man ska arbeta för ett attraktivare Arktis.

– Vi vill få en balanserad syn på det arktiska området, man ska inte bara tänka på industrierna eller bara på turismen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Och att tillsammans arbeta över gränserna ska stärka arbetet och skapa en gemensam styrka och kompetens.

– Som fem lärosäten så kan vi göra våran röst hörd på ett helt annat sätt än om vi stått var för sig, säger Bergvall- Kåreborn.

Geir Gotaas, från Tromsö universitet, var inne på samma spår:

– Vi har en spetskompetens i alla fem lärosäten som många andra inte har, vi får ett tydligare fotavtryck internationellt.

– Om man har erfarenheten har man också skyldighet att bidra till den globala kunskapen, det är viktigt, säger Dieter Müller, från Umeå universitet.

Tidigare har en gemensam doktorandkurs hållits. Eva Pongraz, från Uleåborgs universitet, berättar om en veckas intensivkurs som tillbringades i buss.

– Vi åkte från Uleåborg till Luleå där man hade kurser, och vi besökte både Porjus, Narvik och Kiruna gruva.

– Genom att ha gemensamma kurser kan vi fokusera på det vi är bra på. Det ökar bredd, djup och kvalité, säger Birgitta Bergvall- Kåreborn.