Den sista april gick tiden ut för byggföretag att lämna in en intresseanmälan för att bygga nya bostadsområdet Kronandalens första etapp. I ett pressmeddelande skriver kommunen att 14 byggföretag har lämnat in skisser och idéer. Enligt kommunen betyder det att sex nya kvarter med mellan 400 och 450 nya bostäder kan byggas där.

Dessa byggherrar/investerare har lämnat in förslag:

Nordhalla/White, SHH, Lindbäcks, Boklok, Concent, Peab, Obos, Lerstenen/Link, BDB, HSB, Byggfast/Riksbyggen/Strategisk Arkitektur, DAP, MAF Fastigheter, Riksbyggen.

Artikelbild

Boklok.

–Intresset för att bygga i Kronandalen är över förväntan. Vår förhoppning har hela tiden varit att den öppna process som vi haft med byggherrarna i två års tid har skapat delaktighet och intresse, vilket antal inkomna förslag också visar på. Det är viktigt att förstå att dessa processer tar tid och bygger på förtroende, säger Magnus Pudas, affärsutvecklare vid Kronan Exploatering i pressmeddelandet.

Nu kommer kommunen att försöka sålla bland förslagen och upprätta en detaljplan för Kronandalen. Kommunen har ambitionen att byggstart kommer ske under hösten 2017.