Byggnads varslar 60 företag där cirka 2 600 medlemmar tas ut i strejk den 12 april. Detta som ett första steg om det inte blir någon uppgörelse med Sveriges Byggindustrier (BI) innan dess.

NCC drabbas hårdast i länet om varslet löses ut.

– De har tagit de största bostadsprojekten vi har i länet, säger Fredrik Edfast, NCC:s affärschef i Norrbotten.

Artikelbild

| Nåidens bygge. I Gammelstad tas Nåidens bygge av årgångshuset på Gäddviksvägen ut i strejk den 12 april.

Varslet rör HSB:s två nya höghus på Lulsundsberget (Arenan) samt Stadstornet i Piteå med 16 våningar. Mikael Lundqvist är produktionschef.

– Blir det strejk blir det stopp. Risken är ju att detta försenar byggena, om det blir verklighet och om det blir långvarigt, säger han.

Nyheten om varslet är purfärsk för de ansvariga på företaget.

– Beskedet ligger på skrivbordet framför mig, jag har ännu inte hunnit läsa allt, säger Lundqvist.

För NCC berörs ett 20-tal anställda i Luleå och ett antal entreprenörer. I Piteå han man just nu bara ett fåtal av sin egen personal på bygget men kommer att ha fler inom kort.

I Kiruna tas Peabs bygga av ett nytt stadshus Mats Funck är Peabs arbetschef.

– Är det så att det blir strejk då blir det strejk. Vi som jobbar kommer att följa utvecklingen men vi kan inte påverka det som händer, säger han.

Enligt Mats Funck har Peab "kontroll på tidplanen" för bygget men säger:

– Det är omöjligt att säga hur en strejk kommer att slå, det berör ju på hur långvarig den blir. Vi får hoppas att den blir kortvarig eller inte alls blir av.

Byggnads uppger att de vill tala om framtidsfrågor och om byggbranschens kommande utmaningar. Byggnads anser att BI enbart förhalar denna diskussion.

– Vi har tidigare uttryckt oro för att BI skjutit på de viktiga framtidsfrågorna och istället lagt allt fokus på makten över lönebildningen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Facket vill också försvara ackordet vilket ofta ger högre lön än vanlig månadslön.

– Det handlar om makten över lönebildningen, säger Lindholm.

Byggnads motpart ser tvisten på ett annat sätt.

– Facket vill stärka sin makt över lönebildningen. Och de vill ha en annan nivå än övriga arbetsmarknaden, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

Han menar att strejkvarslet är "mycket oansvarigt".

– Det kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid, säger Åkerlind.

Byggnads hävdar också att de vill ha "ordning och reda på byggarbetsplatserna". De vill stoppa lönedumpning och osäkra arbetsplatser och efterlyser en seriös och konkret satsning på att välkomna såväl kvinnor, ungdomar och nyanlända till byggbranschen.

Kontakter kommer nu att tas med Medlingsinstitutet.