Det är skrämmande siffror som presenteras av kriminologen och samhällsdebattören Nina Rung under konferensen Tryggare kan ingen vara i Luleå.

– WHO, Världshälsoorganisationen, har ju klassat det som ett folkhälsoproblem och som en epidemi. För det tar epidemiska former när så pass många blir utsatta. Det är ett enormt problem, säger Nina Rung till Norrbottens Media.

Över 20 procent av alla kvinnor i Sverige utsätts någon gång för våld av en närstående man, uppger Nina Rung.

Artikelbild

| Nina Rung, till höger i bild, tror inte att problemet med mäns våld mot kvinnor helt går att stoppa. "Men vi kan komma en bra bit på vägen", säger hon.

Våldet drabbar även barnen. I dag lever 200 000 barn i Sverige i hem med våld.

– Vart tionde barn som lever i hem med våld. Det dödas en kvinna var tredje vecka i Sverige av en man som hon har levt i relation med eller som hon lever med.

Nina Rung har en given väg för att komma åt problemet.

– Börja agera med civilkurage. När man hör eller är orolig för grannarnas skull, att man då knackar på och att man agerar. Och att man lyssnar och hör efter. Vad kan jag ge för information senare till polisen, till exempel, eller socialtjänsten? Men också att man gör en socialtjänstanmälan, en orosanmälan, när det gäller barn. Det kan alla göra. Det kostar ingenting.

Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar, krävs det andra verktyg än de vanliga i samhället, hävdar Nina Rung. Hon har därför fört fram metoden Huskurage, med inriktning på bostadsbolag.

En metod, eller policy, som främst används i flerbostadshus och som Nina Rung och hennes man Peter ligger bakom. Information som placeras i trappuppgångarna med råd och vägledning – om våldet tar plats i ens trappuppgång.

Vad ska vi män göra för att hjälpa till och stoppa våldet?

– Män har ju en sådan otrolig fördel i att män gärna lyssnar på andra män. Så det män sak göra är att till agera. Säga till, säga stopp, när någon kränker någon. Eller när någon drar ett sexistiskt skämt. Säg stopp. Prata om våld i nära relationer. För det är män som står för i stort sett allt sexuellt våld i samhället. Det är män som behöver förändras.

Tror du att vi når hela vägen någon gång?

– Nej, det tror jag inte. Men vi kan komma en bra bit på vägen. Det ser bättre ut i Sverige än i många andra länder. Vi har en bättre lagstiftning, vi har mycket bättre skydd och vi har kvinno- och tjejjourer. Och vi har faktiskt mindre våld. Rent globalt är det 35 procent av alla världens kvinnor som utsätts för våld och sexuellt våld. Det ser bättre ut här.