Redan för ett år sedan deklarerade kommunalrådet Niklas Nordström (S) att fritids- och kulturnämnden med tillhörande förvaltningar skulle slås ihop.

Men trots den radikala omorganisationen – och trots att jämförbara kommuner som Umeå och Skellefteå inte väljer samma väg – har debatten i frågan inte riktigt tagit fart.

Samtidigt finns oro bland kommunens kulturutövare kring vilka konsekvenserna blir.

– Kultur och fritids har inte mycket med varandra att göra. Kultur är inte bara en fritidssysselsättning, utan också ett yrke för många. Alltid svårt att hävda kulturens värden. En sån här sammanslagning kan tyvärr ske på kulturens bekostnad, säger Anja Örn, en av konstnärerna bakom Galleri Syster.

Niklas Nordström har motiverat sammanslagningen av nämnderna som "demokratiskt effektiv". Hur ser du på det?

– Det låter skrämmande.

Anja Örn vänder sig också mot kommunledningens bakomliggande vision – att etablera Luleå mer som en eventstad, som stärker stadens varumärke.

– Jag går inte igång på den beskrivningen, eftersom jag inte jobbar med event på det sättet. Kultur ska inte bara betraktas som en näring, utan är något större och mer långsiktigt än så. Det räcker inte med vinstintressen för att hålla på med kultur.

Hon vill dock avvakta med sin dom, i väntan på den nya organisationen, och Anja Örn vill inte heller spekulera i vem som kan tänkas bli nämndsordförande och chef för den gemensamma förvaltningen.

– Det vågar jag nästan inte ens uttala mig om. Men gärna någon energirik och spännande person från kulturhållet.

Nina Berggård, gruppledare för Vänsterpartiet, är skarpt kritisk.

– Vi vill inte ha sammanslagningen. Både kultur och fritids kan få stryka på foten, när välfärden ska prioriteras. Varför klumpa ihop förvaltningarna? Kommunledningen försöker bara städa undan, så att det blir enklare att fatta snabba beslut. Det är det Nordström menar med ”demokratisk effektivitet”.

Att omorganisationen påstås frigöra resurser till Luleå som så kallad "eventstad" är inget som övertygar heller. Nina Berggård menar att många föreningar drabbas i och med den mer kortsiktiga ”event”-inriktningen på kulturpolitiken och exemplifierar med hobbyverksamheter och andra små kulturyttringar som inte syns så mycket publikt.

– Det måste finnas en ”baskultur” som man värnar om långsiktigt också. Min dotter, exempelvis, springer på en massa hemslöjds- och hantverkskurser. Såna traditionsbärande verksamheter är också kultur. Men vår farhåga är att de får svårare att överleva i och med sammanslagningen.

Ann Lindblom Berg, musiechef för Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre i Kyrkbyn, hoppas däremot att sammanslagningen innebär positiva effekter för hennes verksamheter.

Redan i dag samarbetar hon med turistbyrån i centrala Luleå, som ligger under fritidsförvaltningen, medan Hägnan och Visitor Centre faller under kulturförvaltningen.

– Bara bra om det här innebär ett närmare samarbete. Sedan hoppas jag på en gemensam marknadsföringsavdelning som fungerar bättre än vår nuvarande.

Hon har inte hört att hopslagningen av förvaltningarna också ska innebära färre personal.

– Några sådana signaler har vi inte fått.

Vem vill du se som ny kultur- och fritidschef?

– Jag hoppas på en bra rekryteringsprocess där man hittar en person som har kännedom om både fritids- och kulturverksamheten, så att det inte blir slagsida åt endera håll, säger Ann Lindblom Berg.