Det är Fredrika Johansson som blir verksamhetsledare i den före detta baptistkyrkan på Storgatan i Luleå.

– Det känns oerhört inspirerande att efter fyra års hårt arbete ge Ebeneser en ny start, säger kulturföreningens ordförande Gunnar Sundström.

Fredrika Johansson kommer närmast från jobbet som verksamhetsledare för musikföreningen upSweden Music Community.

Det är Luleås idella föreningar som bildar paraplyorganisationen kulturföreningen Ebeneser. Initiativet kommer från Svartöns Blues, Luleå Bugg & Swing samt Ersnäs amatörteaterförening.

Huvudfinansiär är Luleå kommun som anslagit tre miljoner till ett årligt anslag till verksamheten i Ebeneser. Tanken är att också Norrbottens läns landsting och näringslivet ska bidra till finansieringen.

Verksamheten i den vackra byggnaden beräknas att komma i gång i januari 2015.