Tisdagens tragiska dödsolycka, när en kvinna i 80-årsåldern blev påkörd av en lastbil, har återigen aktualiserat debatten om den intensiva trafiken längs Smedjegatan, en fråga som har diskuterats i över 15 år. Luleåbor upplever Smedjegatan som både osäker och miljöfarlig och många ser gärna att den blir bilfri igen, precis som under åren 2011–2014 när kvarteret Hunden (f d Fritz Olsson-tomten) byggdes upp på nytt.

Läs mer: Efter dödsolyckan – Luleåborna sägar Smedjegatan.

Nu kommer också de politiska kraven från oppositionen i fullmäktige, däribland Miljöpartiet.

Artikelbild

| MILJÖVÄN. "Hela mandatperioden har trafikfrågorna förhalats av kommunledningen", säger Jan Nyberg, Miljöpartiet.

– Smedjegatan måste byggas om och göras bilfri, som det var tänkt från början. Den var ju planerad som en ren "bussgata", innan folkomröstningen 2003 (se faktaruta). En smart lösning, att bussarna skulle mötas i vänstertrafik med avstigningar längs en refug i mitten av gatan, säger gruppledare Jan Nyberg.

En renodlad "bussgata" skulle också underlätta för cyklisterna, menar han.

– I dag är du hänvisad till det smala utrymmet bredvid bussarna. Mycket ovänligt och osäkert. Överhuvudtaget en allmänt rörig trafiksituation med bussar, bilar, cyklister och gående.

Enligt Jan Nyberg har dock kommunledningen velat avvakta med att lösa trafiksituationen längs Smedjegatan, i väntan på framtidens nya resecentrum i Luleå.

Artikelbild

| OROAD. "Frågan är om tung trafik ska gå längs Smedjegatan överhuvudtaget?" säger gruppledare Nina Berggård, Vänsterpartiet.

– Men resecentrat skjuts bara ännu mer på framtiden, ligger många år bort. Därför kan vi inte vänta längre.

Mikael Sundvall, avdelningschef för drift och underhåll vid stadsbyggnadsförvaltningen, uppger för Norrbottens Media att kommunen ska utreda en begränsning av arbetsfordon – men enligt honom är inte en "bussgata" aktuell.

Läs mer: Dödsolyckan: Kommunen utreder trafiksituationen

– En konstig inställning. Kommunen måste utreda frågan redan nu, tycker Jan Nyberg.

Han är överlag kritisk till socialdemokraternas undfallenhet i frågan, inte minst gällande miljöaspekten.

– Luften är dokumenterat dålig i centrum, med för höga kvävedioxidutsläpp. Men hela mandatperioden har trafikfrågorna förhalats av kommunledningen. De är för passiva.

Även Vänsterpartiet reser kravet att åtminstone busshållplatsområdet på Smedjegatan görs bilfritt.

– I dag är det kaos emellanåt. Trångt och för få busshållplatser, resenärerna vet inte alltid var de ska stå. En osäker trafiksituation. Frågan är om tung trafik ska gå längs Smedjegatan överhuvudtaget? säger gruppledare Nina Berggård som även vill se att busshållplatserna anpassas för att klara en framtida ökning av kollektivtrafiken.

Ett nytt rådslag i frågan?

– Jag vet inte. Men det här borde inte vara så kontroversiellt. Jag är helt säker på att fler Luleåbor vill ha en smidigare kollektivtrafik i stan och säkrare gator, både för cyklister och bilister.

nils.johansson@norrbottensmedia.se