Satsningen görs i form av fyra utbildningsdagar under 2019 där barnskötarna bland annat får fördjupa sig i förhållningssätt och barnsyn, pedagogisk dokumentation och leken som verktyg för lärandet.

– Vi är så glada över att kunna göra denna satsning på barnskötare i Luleås förskolor. Barnskötarna är viktiga i förskolan i dag och framåt och därför är det viktigt att de får bästa förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll, säger Annica Backman, verksamhetschef förskolan.

Satsningen på barnskötare tas emot med glädje av facket.

Läs mer: Förslaget skapar oro

I en artikel i Norrbottens Media i april kritiserade Tobias Skogsberg, huvudskyddsombud vid Kommunal i Luleå, det förslag till ny läroplan som Skolverket tagit fram. Förslaget saknade rollbeskrivning för barnskötare.

– Vi har sett att de nationella styrdokumenten under senare år inte har viktiggjort och benämnt barnskötarna. Vi är glada för att Luleå har förstått betydelsen av vår yrkesgrupp och nu också gör en riktad kompetensinsats för att stärka vår yrkesroll säger Tobias Skogsberg.

Satsningen omfattar alla cirka 200 tillsvidareanställda och långtidsvikarierande barnskötare i Luleås förskolor.