Under rubriken "Ingen ska behöva dö i ensamhet" efterfrågar Mattias Karlsson en handlingsplan med målet att alla som dör på sjukhusen i Norrbotten ska ha sällskap. Förslaget röstades ned i regionstyrelsen och eftersom majoritetsförhållandena ser likadana ut i fullmäktige kommer det med största sannolikhet falla även där.

– Jag är besviken på att man inte vill höja ambitionen i den här frågan, säger Mattias Karlsson.

Mellan kvartal tre 2016 och motsvarande period 2017 avled 513 personer på länets fem sjukhus. 116 av dem var ensamma, enligt statistik från Svenska palliativregistret. Det innebär att knappt 23 procent dog i ensamhet.

Artikelbild

| Kritisk. Mattias Karlsson (M) tycker inte att regionledningen behandlar hans förslag seriöst.

– Inte rimligt. Alla förtjänar att ha en hand att hålla och någon som stryker en på kinden när den sista stunden är kommen.

Mattias Karlsson tror att en tydlig och hög målsättning skulle öka möjligheten att förbättra statistiken.

– Som medborgare i Norrbotten måste man känna att det här är en prioriterad fråga. Därför är jag så oerhört besviken på sättet man behandlar den här motionen.

Den rödgröna regionledningen håller med om att ingen ska behöva dö ensam – men regionrådet Agneta Granström (MP) framhåller att regionstyrelsen redan 2016 fattade beslut om att revidera sitt handlingsprogram för den palliativa vården.

Artikelbild

| Dagens politik räcker. Det säger regionrådet Agneta Granström (MP).

– Bra att de lyfter problematiken, men vi utför redan det här, säger Agneta Granström.

Hon tycker att dagens politiska inriktning är tillräcklig och att det är upp till verksamheten att göra de förändringar som krävs.

– Inte rimligt att jag ska peka hit eller dit.

I sin motion föreslår Mattias Karlsson att volontärer från frivilligorganisationer som till exempel Röda korset ska kunna avlasta personalen genom att stötta och trösta patienter som ligger för döden. Han hänvisar till att sjukhus i andra delar av landet jobbar på det sättet.

– Jätteviktigt att ta hjälp av dem, säger Mattias Karlsson.

Agneta Granström är mer tveksam till det.

– Vi har hälso- och sjukvårdspersonal och vår inställning är att det är de som ska utföra det här arbetet, säger hon.

Varför?

– Hälso- och sjukvården lyder under hälso- och sjukvårdslagen och det finns nog många frågetecken kring att blanda in ideella organisationer i det arbetet. Ideella organisationer kan användas på andra sätt, som att ordna läsestunder eller andra saker som inte är hälso- och sjukvård.