Gårdagens uppgifter från Aftonbladet om att en påstådd våldtäkt på F21 i Luleå har uppmärksammats i de flesta stora medier. Enligt Aftonbladet har Försvarsmakten, tillsammans med F21, internutrett en misstänkt gruppvåldtäkt som ska ha inträffat den 5 februari i en bastu på flygflottiljens område.

Versionerna av hur ärendet har hanterats efteråt råder det delade meningar om och på Försvarsmaktens hemsida har F21:s flottiljchef Carl-Johan Edström gett sin syn på saken. Under rubriken "Vi mörkade aldrig – vi agerade" skriver Edström kritiskt om rapporteringen som han menar ger en skev bild.

"Av medias rapportering kan man få intrycket att Försvarsmakten försökt mörka det inträffade och avsiktligt dröjt med att polisanmäla händelsen. Det är fel. Åtgärder vidtogs omedelbart så snart jag och övriga förbandsledningen fick kännedom om det som inträffat. Fokus låg, naturligtvis, på att lämna stöd till den kvinna som utsatts för de misstänkta övergreppen", skriver han.

Edström menar att man uppmanat kvinnan att polisanmäla händelsen. Två och en halv timma efter att hon meddelat att hon inte valt polisanmäla lämnade han in en polisanmälan som förbandschef.

"Parallellt med detta genomfördes samtal med de tre misstänkta förövarna. En av dem valde att själv att avsluta sin provanställning. De andra två fick beskedet att deras provanställningar skulle upphöra. Efter händelsen har också förbandet fortsatt att lämnat stöd till den utsatta kvinnan", skriver han.

Inlägget av Carl-Johan Edström går att läsa i sin helhet på Försvarsmaktens hemsida.