Johansson, som är facklig-politiskt ansvarig vid Kommunal i Luleå och även sitter i arbetarekommunens styrelse, tycker att trygghetsplatserna är ett bra sätt att komma runt den ibland bristfälliga kommunikationen mellan kommunen och regionen.

– Den dialogen har inte alltid fungerat optimalt. Det här är en stor och väldigt tydlig satsning där man vill komma åt problemet. En plats där man kan vila upp mellan sjukhus och boende är ett jättebra sätt att möta upp det, säger Krister Johansson.

Han hoppas att satsningen ska leda till en bättre arbetsmiljö för personalen i hemtjänsten och på särskilda boenden.

Artikelbild

| Nina Berggård (V).

– Patienter som lämnar sjukhuset och inte är redo att komma hem, då får hemtjänsten hjälpa dem ganska mycket eftersom de kan vara otrygga och behöva mycket hjälp.

Nina Berggård, som är Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige, tycker också att Socialdemokraterna gör en bra satsning – men att den borde ha kommit tidigare.

– Det är bra att de ska satsa mer. Det har vi föreslagit, men de har velat ha kvar sparkraven och det de kallar effektiviseringar, säger Berggård.

Delar du åsikten att det är just mellanvårdplatser som behövs?
Artikelbild

| Anders Josefsson (M).

– Det är givetvis ett problem så det är bra att ordna upp det.

Moderaternas gruppledare Anders Josefsson gillar även han att äldreomsorgen tillskjuts medel.

– Spontant känns det här faktiskt som ett steg i rätt riktning. Äldreomsorgen i Luleå är under hög press och fungerar inte optimalt. Vi har inte nog med platser, säger han.

Däremot är Josefssons ingång att det i första hans behövs ordinära platser på särskilda boenden.

– Det är den stora bristen i dag.