– Det fattas mycket när det gäller landsbygden, säger Carola Lidén, Centerns gruppledare.

Någon återremiss blev det dock inte. Socialdemokraterna och Moderaterna godkände den nya planen och vann omröstningen med 8–7.

Därmed ska översiktsplanen ställas ut på granskning under hösten och upp i kommunfullmäktige någon gång under 2020. Där räcker det dock med en tredjedel av rösterna för att partierna ska få igenom en minoritetsåterremiss.

Artikelbild

| Lenita Ericson.

– Det här är ju just en översiktsplan över Luleås utveckling. Alla är vi väl överens om att det är viktigt att hitta fler sätt att utveckla landsbygden på men en återremiss löser ingenting utan riskerar i stället att stoppa annan utveckling, säger kommunalrådet Lenita Ericson (S).

Kritikerna anser exempelvis att planen berättar ingående om de så kallade noderna, Persön, Råneå och Antnäs, medan utvecklingen i kringliggande byar utelämnas.

– Vi ser ju nu hur det går nu. Vitå, Klöverträsk, Avan...ytterområden där de vill lägga ned skolorna, säger Liberalernas gruppledare Thomas Söderström.

– Vi behöver tillväxt i de mindre byarna också. Det står i planen att landsbygden fortsatt ska utgöra 20 procent av befolkningen i Luleå men hur ska folk kunna bo kvar om servicen försvinner? Planen måste göras tydligare innan beslutet tas, säger Carola Lidén.

– Det där förstår jag inte alls. Det är ingenting som hindrar att man jobbar vidare med planen efter att beslutet är taget, säger Lenita Ericson.