I somras uppmärksammade vi Birger Lindström som bor i en lägenhet i en av kommunens fastigheter i Persön. Birger Lindström reagerade över att han inte skulle få bredband, trots att grannarna skulle få fiber indraget.

– Jag kan inte annat än känna att det är en kostnadsfråga och att det är pensionärer det handlar om, sade han då.

Nu har kommunen i vart fall rättat till problemet med att det inte finns pengar till bredbandsutbyggnaden i kommunens lägenhetsbestånd.

Investeringsbudgeten för 2019-2021 har kompletterats, från år 2020 ska det finnas två miljoner kronor årligen avsatt för bredbandsutbyggnad. Det gäller kommunens fastigheter där det finns bostäder.

– Vi kommer att se över alla kommunägda fastigheter. Vi behöver göra en upprustning, men det finns ingen speciell plan för det, säger stadsbyggnadschefen Helén Wiklund Wårell.

Läs mer: Fiber till alla men Birger blir utan

Några projekt har strukits ur investeringsbudgeten för de kommande tre åren.

Det gäller planerade VA-arbeten på Östra stranden för 23 miljoner kronor, som skjutits på en oviss framtid eftersom Trafikverket inte fick pengar i den nationella planen för att bygga om bangården. Planen revideras först om fyra år och under den tiden händer inget med Östra stranden och kommunens planer på att omvandla området vid järnvägsstationen.

Planerade åtgärder i Varvsparken Västra stranden, Bergnässtrand, Långbacksvägens lekplats, Knöppelåsvägen och gång- och cykelvägen vid Storhedsvägen blir inte heller av, eftersom stadsbyggnadsnämnden inte har nog med pengar.

– Om vi ska göra en investering så måste vi också klara kostnaderna för drift och underhåll, säger Helén Wiklund Wårell.

Bland de större investeringsprojekten de närmaste tre åren kan nämnas ny brandstation 270 miljoner kronor, Hertsö badhus 140 miljoner kronor, logementet 55 miljoner kronor, ny återvinningscentral och återvinningsmarknad 65 miljoner kronor.

260 miljoner kronor är avsatt under perioden för tillbyggnaden av Stadsöskolan, 38 miljoner för Voltarena, 25 miljoner för Örnässkolans kök första etappen, 45 miljoner kronor till åtgärder på förskolor och skolor på Björkskatans upptagningsområde och 44,5 miljoner till den pågående ombyggnaden av Tunaskolan.

Kommunen fortsätter att investera i VA; kommande treårsperiod budgeteras 375 miljoner kronor för Östra länken, tio miljoner kronor för vattentorn för Sörbyarna och 60 miljoner kronor för Råneås vattenförsörjning.