Det är fjärde året elever som läst teknikprogrammet och tagit fullständig examen har möjlighet att söka ett fjärde utbildningsår och läsa till gymnasieingenjör. I år är intresset större än någonsin, med 20 sökande till de 18 platserna. Förra läsåret tog sju elever examen.

– Intresset har varit mycket bra. Det känns extra kul att vi har nått ut med utbildningen även utanför Luleå, säger Anna Nilsson, rektor vid Luleå gymnasieskola, som konstaterar att flera elever kommer från Piteå, Boden och Skellefteå, medan majoriteten är hemmahörande i Luleå.

Fem av de sökande är tjejer.

– Mycket positivt.

Det fjärde året kan sökas tills eleven fyller 22 år. Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska studier med praktik.

I nuläget erbjuds inriktningen samhällsbyggnad i Luleå och produktion och automation i Piteå. Nästa år kompletterar Boden med spelutveckling.

Erik Ranängen tycker att möjligheten att läsa till gymnasieingenjör inneburit ett positivt tillskott till bygg- och anläggningsbranschen i Norrbotten.

– Den kompetens och kunskap som eleverna besitter efter utbildningen är helt rätt för vår bransch och erfarenheten visar att de som gått det fjärde året är mycket utvecklingsbara och passar bra till många olika uppgifter i branschen, säger han.

Han anser att den som gått det fjärde gymnasieåret bör ha goda chanser att få anställning.

– De som går denna utbildning är mycket hett eftertraktade och alla som går ut får jobb direkt, ofta hos de företag de praktiserat hos.