Projektet är ett samarbete mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Det har pågått under hela vårterminen och nu är projektet i sitt slutskede.

– Kunskapen från detta projekt kommer att ge viktiga komponenter för att på ett varaktigt sätt öka barns aktiva skoltransporter och därmed ge positiva effekter för barnens hälsa och inlärningsförmåga, säger Anna-Karin Lindqvist, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Man oroas över att allt färre barn väljer att promenera eller cykla till skolan.

– Tyvärr har många tidigare åtgärder för att öka fysisk aktivitet hos barn inte gett hållbara resultat, säger Stina Rutberg, universitetslektor inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

För att engagera barnen har barn i årskurs ett på Ormbergsskolan cyklat och gått till skolan varje dag. Det har också anordnats olika aktiviteter på vägen. Skolan kommer också passa på att uppmärksamma den internationella "Gå och cykla till skolan-dagen" som är i morgon. Projektet avslutas i slutet av maj.