I motiveringen till priset som Årets affärsängel sägs att: "Årets affärsängel bor i Luleå och har drivit egna bolag med stor framgång. Nu bidrar han med riskvilligt ägarkapital till företag med tillväxtpotential. Med sin monetära insats har han skapat möjligheter för Netround Solutions att stärka sig finansiellt inför den fortsatta expansionen. Dessutom tillför han kompetens, kontakter och ett aktivt deltagande i Netround Solutions styrelsearbete, där han är ordförande."

Två kvinnor får ta emot priset som Årets framtida innovatör. Det är Hanna Weinmar och Signe Lindgren och de får priset för tjänsten Tärnabymodellen. Motiveringen lyder: "Tärnabymodellen är ett unikt metodverktyg för effektivare möten och beslutsprocesser. Modellen skapar förutsättningar för att nå fram till uppsatta mål och konkreta resultat i möten och workshops. Våra pristagare har kommit till rätta med ett problem som det svenska yrkessamhället tyvärr alltför ofta känner av (”att ha möte på möte”). Med hjälp av metodkorten tillför Hanna och Signe en innovativ metodik som bidrar till att alla mötesdeltagare kommer till tals oavsett ålder. Sanna förebilder för såväl unga som äldre!"

Årets utvecklingsstipendium går till Fredrik Blind, med följande motivering: "Fredrik Blind är innovatören med flera uppfinningsresor bakom sig, som lärt av varje resa och denna gång verkligen lyckats! Ett starkt team är uppbyggt runt innovationen och ett säljtänk har funnit från dag 1. Fredrik har utvecklat en avspärrningslina med en låsfunktion, integrerade reflexer samt en informationsficka. Denna produkt utmärker sig genom att vara hållbarare i längden, renoveringsbar, miljövänligare och även säkrare. Lockout-Stayout är en unik och patenterad avspärrningslina som spås en mycket stor global marknad främst för tung industri, olje- och byggindustri."

Årets UF-profil är läraren Anna-Kari Gudmundson, Estetiska programmet Luleå gymnasieskola. Det motiveras med följande ord: "Årets UF-profil i Luleå jobbar outtröttligt med att sprida UF-företagande på ett program där detta inte är självklart. Hon testar nya metoder och arbetar med att få med sig fler lärare såväl som elever. Genom sitt arbete ger hon inte bara unga människor kunskap och en plattform för att våga leva på sitt skapande, hon bidrar även till Luleås tillväxt inom de kreativa näringarna."

Årets handelspris går till Snabba steg och Tony Ström. Motiveringen lyder: "Personlig service där kunskapen är hög bland personalen. Snabba Steg har samarbete med andra företag vilket skapar ett starkare Luleå som handelsstad. De är flitiga med att synas på sociala medier som känns träffande och attraktivt. En butik där kunden är i fokus från första steget in i verksamheten. En butik som satsar framåt!"