Länstransportplanen för perioden 2018-2029 håller på att revideras, vilket sker vart fjärde år. För den kommande tolvårsperioden föreslås Norrbotten få 812 miljoner kronor enligt det förslag som skickats ut på remiss.

Tre projekt tar tillsammans 43 procent av potten på 812 miljoner kronor; riksväg 97, väg 373 på sträckan mellan Vitsand och Svensbyn i Piteå kommun samt planeringen inför Norrbotniabanan.

– Vi måste slutföra de objekt som redan finns. Alla infrastrukturprojekt tar lång tid att färdigställa, säger Ulrika Nilsson på region Norrbotten som arbetat med länstransportplanen.

Ombyggnaden av riksväg 97 på sträckan Södra Sunderbyn-Sävast beräknas kosta 310 miljoner kronor. Den återstående sträckan ska förses med mitträcke, 2+1 körfält samt parallella gång- och cykelvägar intill 97:an. Luleå och Bodens kommuner kommer att förskottera pengar, vilket gör det möjligt för Trafikverket att bygga om vägen. Under planperioden tas 218 miljoner i anspråk för väg 97. Efter 2029 återstår cirka 100 miljoner kronor som staten ska återbetala till kommunerna.

– Det är en av våra mest trafikerade vägar och ett jätteviktigt pendlingsstråk, motiverar Ulrika Nilsson.

Det andra stora objektet är ombyggnaden av väg 373 på sträckan Svensbyn-Vitsand i Piteå kommun. Den 5,6 kilometer långa sträckan ska breddas, separeras med mitträcke och förses med omkörningsfält. Kostnaden beräknas till 120 miljoner kronor.

Norrbotten bidrar också med pengar till Norrbotniabanan i Västerbotten; 20 miljoner kronor för att delfinansiera järnvägsplanerna på sträckan Umeå-Skellefteå samt bygghandlingen för Umeå-Dåva industriområde.

55 procent av den regionala ramen på 812 miljoner ska fördelas på olika åtgärder. 15 procent eller 122,2 miljoner kronor ska gå till prioriterade gång- och cykelvägar. Åtta objekt räknas upp: väg 588 på sträckan Åbergstorp-Sävast i Boden, väg 94 på sträckan Älvsbyn-Korsträsk, väg 750 på sträckan Buddbyn-Svartbjörsbyn, väg 99 genom Hedenäset i Övertorneå, väg 99 genom Ikano-Björka i Haparanda, väg 616 i Gäddvik, Luleå, väg 582 genom Alvik-Selet i Luleå och Finlandsvägen i Övertorneå.

94,3 miljoner kronor, motsvarande tolv procent, har avsatts för trafiksäkerhetsåtgärder längs det statliga vägnätet. Här prioriteras en cirkulationsplats på väg 616 i Gäddvik, åtgärder på väg 95 genom centrala Arjeplog, västra infarten på väg 99 i Pajala, väg 94 i Arvidsjaur samt väg 94 i Alvik i Luleå.