Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. I år ägde firandet rum den 17 maj på förskolor runt om i länet. På Älvens förskola i Råneå firades dagen med buller och bång när pedagogerna klädde ut sig till seriefigurer och bjöd barnen på glass.