På onsdag förmiddag tas första spadtaget för Hybrits pilotanläggning på Svartön, på området vid gamla NJA-kajen.

Statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin ska vara på plats, liksom SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist, LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström, Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall samt Mårten Görnerup, vd för Hybrit.

Det nya och oprövade med Hybrits pilotanläggning är att järnmalm ska reduceras med vätgas, istället för med koks (kol) som används i en traditionell masugn.

Artikelbild

| Så här kommer pilotanläggningen att se ut, enligt bygglovshandlingar inlämnade till Luleå kommun.

Gasreduktion av järnmalm sker på andra håll i världen, där det finns gott om naturgas men tekniken att använda vätgas är oprövad. Vätgasen ska produceras genom elektrolys av vanligt vatten. Den stora fördelen ur klimatsynpunkt är att processen inte ger upphov till utsläpp av koldioxid.

Delar av fastigheten där Hybrits pilotanläggning ska byggas ligger inom den korridor där mark reserverats för Norrbotniabanans dragning till Luleå C, enligt det östliga alternativ som Luleå kommun förordar.

Ursprungligen var det LKAB som planerade att bygga en egen forskningsanläggning på platsen och kommunen tog fram en ny detaljplan. På marken som ligger inom reservatet för Norrbotniabanan får man bara bygga förråd och lager. LKAB har också skrivit på ett avtal med Trafikverket där gruvbolaget förbinder sig att ta alla kostnader för att återställa området genom att riva eller flytta byggnader, om Norrbotniabanan skulle etableras.

I dag kan ingen ge ett bestämt svar på frågan när Norrbotniabanan kan börja byggas i Luleå.

– Mycket svårt att säga, det är helt och hållet beroende av finansieringen, säger Urban Eriksson, åtgärdsplanerare på Trafikverket region nord.

Kan det här innebära problem för dragningen av Norrbotniabanan?

– Inte vad jag kan se i dagsläget, inte med den information jag har, säger Urban Eriksson.

Hybrits pilotanläggning är tänkt att tas i drift under 2020. Några år senare ska en större demo-anläggning byggas, den ska vara i drift under perioden 2025-2035.

Kommunalrådet Niklas Nordström tror inte att Norrbotniabanan kan påverka lokaliseringen av demo-anläggningen på ett negativt sätt för Luleå.

– Nej, det tror jag inte. Man har tvärtom varit positiv till att den ska ligga i Luleå, med tanke på kopplingen till stålverket, hamnen och elnätet. Nu håller vi på och tar fram en fjärde lina som ska ansluta till industriområdet, säger Niklas Nordström (S).