På presskonferensen, som inleddes vid 11.30-tiden, presenterade kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke prioriteringsordningen för den fortsatta byggnationen i Norrbottens residensstad som satt upp målsättningen att öka befolkningen med 10.000 personer under de kommande åren.

De hetaste bostadsområdena för närvarande är Luleå centrum, Bensbyn, Dalbo/Hällbacken samt Kronan. I dagsläget finns kapacitet för en förtätning i de tre förstnämnda områdena, konstaterar samhällsutvecklingskontoret, och pekar bland annat på möjligheterna i Svartöberget och Råneå.

Däremot saknas tillräcklig kapacitet för vatten- och avloppsanslutningar för att omgående starta byggnationer i Kronandalen, där Luleå kommun hoppas att skapa bortemot 2.500 bostäder. Problemet lär vara underröjt redan under nästa år, då Östra länkens etapp 4a och 4b beräknas stå klar.

I samhällskontorets föreslagna utbyggnadsordning utpekas sedan Östra Stranden på tur. Norrbottens-Kuriren har tidigare berättat om expansionsplanerna öster om järnvägsstationen, där ett helt nytt bostadsområde planeras i direkt anslutning med ett nytt resecentrum.

2019 beräknas Östra länken 4c vara klar. Då ska VA-kapaciteten vara tillräcklig för att tillåta byggnationer på förtätningszon 3, som omfattar Munkebergs Strand, Notviken, Skutviken, Porsön och Björkskatan. Bland annat handlar det om planer på minst 500 nya studentbostäder inom universitetsområdet.

Näst på tur står Hertsöheden och Hertsöfältet som tillhör förtätningszon 4 med potential av 1.000 nya bostäder samt arbetsplatser. Innan det kan förverkligas behövs dock en VA-ledning längs Hertsöleden byggas.

Däremot innebär måndagens prioriteringsordning att byggande på Rutvik, Sunderbyn, del av Björsbyn och Sörbyarna inte lär ske under de kommande tio åren. Orsaken är bristande kapacitet inom VA-nätet.

Beslutet kritiserade av Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna som liknade det vid "ett svek mot Sörbyarna".