Vid en oanmäld inspektion den 11 maj upptäckte miljöinspektören flera brister hos restaurangen. I rapporten framgår bland annat att:

* Personalen hade dålig koll på hur länge livsmedel hade legat framme. Både grönsaker och ost förvarades i rumstemperatur.

* Sopborstar, golvmoppar och sopskyfflar var alla i behov av att bytas ut.

* Alla inventarier var i behov av ytrengöring. Handtvättstället hade en hinna av intorkat smuts.

* Under hyllor låg skräp av alla slag.Herrarnas omklädningsrum var ostädat och på toaletten i omklädningsrummet saknades tvål och papper.

* Det luktade avlopp i diskrummet.

* Avloppet i diskrummet var inte anslutet till golvbrunnen, vilket medförde att avloppsvatten stänkte på kringliggande inventarier.

Under besökstillfället uppmärksammade miljöinspektören också att personalen varken använde handskar eller tvättade händerna regelbundet mellan arbetsmomenten.

Restaurangen ska senast den 31 maj rengöra alla utrymmen i lokalen, allt skräp ska plockas bort, städmaterialet bytas ut och en åtgärdsplan för underhåll av lokalen ska tas fram.

En uppföljande kontroll planeras och även den kommer att vara oanmäld. Om föreläggandet inte följs kan restaurangen bli skyldig att betala vite.

Enligt restaurangägaren Roland Edin är bristerna redan åtgärdade.

– Vi tar allvarligt på kritiken och har åtgärdat allt det vi fick anmärkning på. Vi har rutiner för livsmedelshantering, men tyvärr har de brustit och det beror på den mänskliga faktorn, säger han.