På kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen vållar satsningen på höjda löner för undersköterskor inom hemtjänsten debatt. Inte höjningen i sig, ingen ledamot säger sig vara emot att undersköterskorna ska få 1 200 kronor mer i månaden utan det är tillvägagångssättet som det hela har skett på som kritiseras av delar av oppositionen. Flera kommenterar också att det handlar om valfläsk från Socialdemokraternas sida.

– Vi är inte vana vid att kommunen är både fack och arbetsgivare på samma gång, säger Nina Berggård, gruppledare för Vänsterpartiet.

Satsningen på höjda löner för undersköterskor inom hemtjänsten från 1 augusti i år kostar kommunen 2,5 miljoner kronor 2018.

Artikelbild

| Jonas Brännberg (RS) föreslog att alla undersköterskor inom Luleå kommun borde få en löneförhöjning med 1 000 kronor, istället för att bara undersköterskorna inom hemtjänsten som får 1 200 kronor från 1 augusti.

Nina Berggård (V) föreslår att kommunfullmäktige i stället ska utöka löneutrymmet inom äldreomsorgen med tio miljoner kronor på helårsbasis och att det ska gälla alla undersköterskor inom kommunen, inte bara de som jobbar inom hemtjänsten. Fördelningen ska avgöras efter förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Jonas Brännberg, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna har ett annat förslag.

– Jag yrkar på en lönejustering på 1 000 kronor i månaden för alla undersköterskor i Luleå kommun, säger Jonas Brännberg.

Även Miljöpartiets gruppledare kritiserar sättet som lönesatsningen har gjorts på, att kommunledningen föreslår en lönehöjning för en speciell yrkesgrupp.

Artikelbild

| "I dag blev avtalet med region Norrbotten klart" berättar Anja Johansson, (S) ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, när hon besvarar en interpellation angående nya brandstationen på Risslan.

– Den svenska modellen bygger på att vi överlåter åt två parter att komma överens. Det här strider mot grundtanken hur vi formar våra löner i Sverige, säger Jan Nyberg, (MP) som yrkar bifall till Nina Berggårds förslag.

– Det är märkligt att det går att hitta så mycket negativt i ett positivt förslag. Behoven finns nu i hemtjänsten, ni får kalla det valfläsk men behoven är här och nu. Det går inte att höja alla löner samtidigt, säger Fredrik Hansson, (S) socialnämndens ordförande.

– Vi har inga gunstlingar eller styvbarn bland våra anställda, kommenterar Bertil Bartholdson (V).

Vänsterpartiets ledamot Annika Sundström frågar varför Socialdemokraterna frångår den svenska modellen på arbetsmarknaden, att löner sätts i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Kommunalrådet Lenita Ericson (S) undviker att svara på just den frågan.

– Vi har varit tydliga varför vi gör den här satsningen, säger Lenita Ericson och hänvisar till vad socialnämndens ordförande tidigare sagt.

Efter votering står det klart att kommunstyrelsens förslag går igenom med röstsiffrorna 40-17.