Den iransk-persiska författaren och poeten samt tillika Svenska Akademien-ledamoten Jila Mossaed får årets pris med motiveringen:

”För att hon med exilens dubbelt vacklande språktillhörighet lyckas förena persiska och svenska erfarenheter i ett smärtsamt sårigt såväl som ömsint vackert språk och blivit en angelägen och förnyande röst i den svenska poesin.”

Sedan 2018 sitter hon också på stol nummer 15 i Svenska Akademien.