Elin Videvall är ursprungligen från Luleå men är doktorand vid Lunds Universitet. Hon forskar om evolutionsbiologi men har i dagarna gett ut en studie med fokus på fjärilar.

Syftet med studien har dels varit att utvärdera en ny metod, och dels att samla in data över hur många fjärilar det finns i både Skåne och Norrbotten.

Vanligtvis kommer siffrorna över fjärilsbestånden från privatpersoner som rapporterat in vilka fjärilar man sett.

Artikelbild

| Luras. Påfågelögat skrämmer de som tänkt sig få ett skrovmål. De stora "ögonen" på vingarna avskräcker.

– Det är vanliga människor som hjälper till och kan utifrån egna områden räkna fjärilar och rapportera in vilka man ser. Då får vi får en bra bild över landets fjärilsarter, säger Elin Videvall och fortsätter:

– Det är värdefullt och de som rapporterar in väljer själv vart de går och gör det ofta i populära fjärilsmiljöer som gräs- och ängsmarker. Det finns fjärilar i andra miljöer också som i barr- och lövskogar så de habitaten blir något underrepresenterade i landet och vi räknade fjärilar i flera habitat.

I Norrbotten har fokus legat kring kusten och fyra olika lokaler i Bergnäset och Sundom i Luleå kommun, Rosfors i Piteå kommun och Långberget i Boden kommun. Där har man testat att gå runt i ett rutsystem som liknar det som används vid räkning av fåglar.

– Vad vi kom fram till var att man hittar många olika fjärilar i andra habitat och inte bara i gräsmarker. Vi fann flera fjärilar i barrskog och på kalhyggen men även kring mindre bebyggelse, säger Elin Videvall.

Artikelbild

| Störst.Sveriges allra största dagfjäril är den spektakulära Makaonfjärilen. Har man tur får man se den fladdra över ängarna i Norrbotten. Denna fotograferad i Ön Råneå 2015.

Rapsfjäril är den fjäril som flest i länet har rapporterat in och man har även hittat många av sorterna Blåvinge, Skogsgräsfjäril och Vitfläckig guldvinge.

Nu hoppas Elin Videvall att fler i Norrbotten kan börja med att räkna fjärilar tillsammans med Svensk Dagfjärilsövervakning.

Artikelbild

| Vitfläckig guldvinge. Hanen av den vitfläckiga guldvingen är vackert lysande orange på ovansidan av vingarna, och man känner igen den på de vita fläckarna på undersidan av vingarna.

– Problemet är att Norrbotten och norra Sverige är underrepresenterat så det hade varit värdefullt om fler i norr hade varit intresserade av att räkna eftersom man då bidrar till forskningen. Man kan gå in på Svensk Dagfjärilsövervaknings hemsida och anmäla sig. Sedan väljer man ett område som en promenadsträcka.

Tre rapporter per sommar går bra, enligt Videvall som menar att vem som helst kan göra detta.

Artikelbild

| Skogsgräsfjäril. En fjärilssort man ofta kan se i Norrbotten. Den känner man lätt igen på den mörkbruna färgen med det tegelstensröda bandet innehållande svarta fläckar på vingarna.

– Man behöver inte vara expert utan det kan vara något för pensionärer, barnfamiljer eller liknande. Då dokumenterar man vilka fjärilar man sett. Man kan lära sig runt 70 arter i Norrbotten och man kan komma ganska nära dem, fota dem eller fånga dem med håv.