Förvaltningen hade ansökt om utökad budget med 800 000 kronor. Anledningen är att personalen som sköter isbanan delvis är bidragsanställd och regelverket för dessa anställningar har förändrats av regeringen. Två av de tre bidragsanställningarna går ut redan i januari.

Fritidsförvaltningen ville därför göra om anställningarna till fasta anställningar och behövde utökad budgetram med 800 000 kronor. Ärendet skulle behandlats i fritidsnämndens arbetsutskott under onsdagen men Socialdemokraterna beslutade att lyfta ut det.

– Vi skickar tillbaka det till förvaltningen. Vi bedömer att det är en verksamhetsfråga. De får hitta lösningar, säger Inger B Larsson (S), ordförande i fritidsnämnden.

Artikelbild

| Inger B Larsson (S), ordförande i fritidsnämnden.

Det blir ingen förstärkning av budgeten?

– De får ta fram en plan för att lösa det. Om det visar sig omöjligt får vi se vad vi kan göra sen.

Fritidsförvaltningen har annan personal som sköter uterinkar, men om den personalen tas i anspråk för isbanan så påverkas skötseln av uterinkarna.

– Den här säsongen löser vi driften med isbanan så det här handlar om framtiden. Det är inte heller så att isbanan är hotad utan vi får lösa det på något sätt. Nu gör vi ett omtag och inarbetar förslaget i kommande budget, säger Ove Forsberg, tf fritidschef.

Isbanan i Luleå är sprungen ur en idé av Ylva Strutz. Den hade premiär 2004 och har sedan dess blivit en allt populärare vinterattraktion med bland annat filminspelningar och skridskotävling.