Många hushåll i centrala Luleå kommer att vara utan värme och varmvatten från 06 till 18.00 på söndagen.

Luleå Energi genomför underhållsarbete på fjärrvärmenätet och 1 500 hushåll i centrala Luleå drabbas. Under arbetet kommer viss värme- och varmvattenförsörjningen ske via en mobil panncentral. 

”Vi ber om överseende om det under denna tid kan förekomma störningar i värmeleveransen”, skriver bolaget på sin hemsida.