Några kandidater är givna på förhand.

Där ingår inte kulturnämndens ordförande Omar Jakobsson, som drar sig tillbaka efter valet. Vice ordförande Emmeli Nybom, 26, är däremot tydlig i frågan.

– Jag vill gärna ha uppdraget men det är upp till partiet. Det känns intressant att ta nytag inom kultur- och fritidspolitiken. Luleå har gått ifrån att vara en stad med något mindre ambitioner för kulturlivet till stark utveckling. Jag vill bidra till att skapa jämställdhet inom båda områdena och har även en del tankar kring en ny evenemangsstrategi, säger hon.

Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson, 57, är också på banan. Hon är Råneåbo, vilket är en fördel eftersom S vill sprida sina kandidater geografiskt.

– Det låter intressant. Jag har ju jobbat mycket med fritidsfrågor men jag är även kulturellt intresserad och det finns många frågor som berör båda områdena. Men det återstår mycket. Först måste vi vinna valet och sedan ska det bli en nomineringsprocedur, säger Larsson.

Fritidsnämndens vice ordförande Jan Peter Kostet, 61, är mer svävande.

– Det har varit otroligt inspirerande att sitta i nämnden och att få insikt i politiken. Jag är intresserad av att arbeta i den nya nämnden. Sedan får vi se vilka valberedningen utser, säger Kostet.

Hur går då tankarna inom Socialdemokraterna inför sammanslagningen?

Enligt uppgifter finns oro i båda nämnder att respektive område ska ta stryk. Dock anses fritids- och idrottsrörelsen ha en stark ställning. Fritidsnämnden har en dubbelt så stor budget som kulturnämnden, och enligt flera av varandra oberoende källor vill S ha en ordförande som kan se till att kulturfrågorna inte drunknar i fritidsfrågorna.

Något som Anders Öberg, S-ordförande i Luleå, delvis skriver under på.

– Det kan väl vara lite så. Men tittar man på de senaste åren borde det kanske vara tvärt om. Vi har sett stora satsningar på kulturlivet. Vi kommer dock inte besluta något i den här frågan innan valet. Alla nomineringar till nämnder är ju beroende av valresultatet, säger Öberg.

Läs mer: Återremiss efter dramatik

Luleås tidigare kommunalråd Karl Petersen kunde vara en kandidat, men han utesluter en comeback i politiken.

– Det är inte aktuellt, säger han.

I stället är det ett helt annat namn som förs fram från olika håll. Nils Harnesk, 32, ledamot av kulturnämnden, har allt tydligare profilerat sig som en debattör i kulturfrågor.

– Det är ingen hemlighet att jag är intresserad. Det känns också som att jag har ett bra stöd i partiet, säger han.

Harnesk ser stora möjligheter med en gemensam nämnd.

– Man får starkare ekonomiska muskler och det finns en rad gemensamma projekt som går att driva. Dansen till exempel. Och att skapa ett Fryshus i Luleå. Ungdomens hus lades ned 2013 och det har lagts ned fritidsgårdar. Men vi vet att ungdomarna efterfrågar det här. Det är tid att göra något för de unga i Luleå, säger Harnesk.

Enligt uppgifter anses Nils Harnesk och Emmeli Nybom i dagsläget som huvudkandidaterna.

Även posten som förvaltningschef är strategiskt viktig. Kulturchefen Åke Broström går i pension direkt när den nya organisationen tas i bruk.

Fritidschefen Helén Wiklund Wårell ses som stark inom idrotts- och fritidssektorn och flera olika källor säger att en nyrekrytering av en person med fötterna i båda lägren borde ske.

En möjlig lösning är dock att S-ledningen ser en balans i att ha en nämndsordförande som värnar kulturen och en förvaltningschef med koppling till idrott och fritid.