– Vi kommer att ansvara för uppbyggnad av gator, parker, vatten och avlopp, säger Björn Lindbäck, affärschef entreprenad, BDX, i ett pressmeddelande.

Först i tur står infrastrukturen till det nya kedjehusområdet nedanför Lulsundsberget.

Därefter, efter sommaren, påbörjas flera byggetapper som är kopplade till bygget av Kronandalen.

På sikt ska stadsdelen Kronan i Luleå ha en befolkning på cirka 7 000 invånare. Idag bor cirka 1 500 på Kronan.