I ett pressmeddelande skriver Luleå kommuns kommunikationskontor att man fått in 15 förslag och att man har valt ut sex bygg- och fastighetsföretag som ska bygga var sitt kvarter.

Totalt kommer den första etappen att rymma över 400 bostäder.

I mitten av maj presenterade samtliga byggherrar sina förslag för en bedömningsgrupp bestående av representanter från Luleå kommun. Bedömningsgruppen har nu utvärderat förslagen och enats i vilka som går vidare.

Artikelbild

| Från luften. Flygvy över Kronandalen. Vy från Porsön med höghusen på Lulsundsberget till höger.

Följande valdes ut: BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken, HSB/Tirsén och Aili Arkitekter, Lerstenen/Link Arkitektur, Nordhalla/White, Riksbyggen/MAF Arkitektkontor samt SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter.

Nämnvärt är att hockeylegendaren Peter "Foppa" Forsberg gör entré i Luleå. Hans familjeföretag Forspro är stor delägare i Lerstenen som ska bygga ett av kvarteren på Kronandalen.

Urvalet har gjorts utifrån vilka förslag som ger högsta måluppfyllelse i enlighet med Vision Luleå 2050 och Kvalitets- och gestaltningsprogrammets riktlinjer och intentioner. Därefter har det skett en tilldelning av kvarter där bedömningsgruppen också vägt samman faktorer som upplåtelseform (hyres-, bostads- eller äganderätt), parkeringslösningar och prisnivåer för boende.

– Det känns mycket bra att den första etappen för Kronan är igång. Vi har ett stort behov av fler bostäder i Luleå. Det är också roligt att både nya och redan etablerade aktörer ges möjlighet att bygga på Kronan, säger kommunalråd Niklas Nordström i ett pressmeddelande.

Artikelbild

– De sex byggherrar som valts ut för den första etappen har förslag som sammantaget kommer att erbjuda Luleåborna ett modernt och naturnära boende med stor variation vad gäller utformning, gestaltning och boendeformer, säger tillförordnad stadsbyggnadschef Malin Lagervall.

Under hösten ges byggherrarna möjlighet att i dialog och förhandling med representanter från kommunen ytterligare utveckla och fördjupa sina förslag. Ambitionen är att samtliga byggherrar ska tilldelas markanvisning vid årsskiftet. Under våren 2017 kan kvarteren projekteras och övriga förberedelser göras. Så snart detaljplanen vunnit laga kraft och byggherrarna fått sitt bygglov kan byggnationerna påbörjas. Målsättningen är att detaljplanen antas i juni 2017 och att byggstart kan ske hösten 2017.