Upphandlingen löper från och med 2020 till och med 2022.

Laponia rederi är den entreprenör som i nuläget kör turbåtstrafiken och enligt arbetsutskottet får de fortsätta med det under kommande tre somrar.

Även beslut om pendelbåtstrafikens tre kommande år togs under mötet. Också där blir det nuvarande entreprenör Condor shipping som fortsätter driva den trafiken.

– Vi är glada att vi får fortsätta med så duktiga och välrenommerade entreprenörer. Båda rederierna har under nuvarande avtalsperiod utfört sina uppdrag mycket väl, säger Ove Forsberg, avdelningschef skärgården i ett pressmeddelande.