Under onsdagen meddelade kommunens socialförvaltning att 13 läkemedelplåster saknades inom verksamheten på Bergvikens äldreboende.

– Vi har återkommande rutinkontroller när vi ordinerar och delar ut plåstren till patienterna, och det var då det upptäcktes, säger Anna Saxin, områdeschef inom vård och omsorg i Luleå kommun.

Läkemedelsplåstren innehåller Fentanyl, en syntetisk opiod som har likheter med heroin, och plåstren används för patienter i behov av stark smärtlindring.

– Vi vet inte om det är en misstänkt stöld, men vi måste i alla fall göra en polisanmälan. Och vi vill inte mörka saker. Det viktiga är att plåstren inte kommer i orätta händer, så att någon far illa. Fentanyl är en läkarordination, och ska hanteras på ett bra sätt.

Läkemedelsplåstren förvaras i särskilda låsta skåp på äldreboendet, som endast behörig personal har tillgång till. Skåpen ska inte heller ha blivit uppbrutna.

– Vi har ett tiotal sjuksköterskor med rätt att ordinera plåstren. Det finns en delegation kring detta. Vi vill inte misstänkliggöra någon men vi måste anmäla saker som försvinner.

Hur stor är sannolikheten att obehöriga kommer åt plåstren?

– Den bör vara väldigt liten. Allt förvaras bakom lås och bom.

Kommunen undersöker nu om fler läkemedel saknas, samtidigt som områdeschefen uppger att det kan finnas en naturlig förklaring till de försvunna plåstren.

– Vi har jätteduktig personal på Bergviken, men ibland slår mänskliga faktorn in. Sånt här är inte vanligt förekommande, men vi måste nu säkerställa och skärpa våra egna rutiner.

Hur ska rutinerna skärpas?

– Vi måste titta mer på hur det signeras och delegeras i samband med ordination. Vi jobbar med förbättringar hela tiden, säger Anna Saxin, områdeschef vård- och omsorg.