De som betalar 250 kronor om året för att stå i lägenhetskön har bara tillgång till drygt 40 procent av alla hyreslägenheter i Luleå. Stora fastighetsägare har egna lägenhetsköer på sina hemsidor, där reglerna för att få söka bostad varierar, exempelvis ålder och krav på inkomst.

Lulebo har drygt 7 450 lägenheter i sitt bostadsbestånd, varav cirka 1 000 är studentlägenheter. Under 2017 har Bostad Luleå förmedlat 940 lägenheter, varav 408 var studentlägenheter.

23 719 personer stod registrerade som sökande i kön strax före jul, varav 5 053 personer har en medsökande registrerad. Som medsökanden har man ingen egen kötid, det är bara en information till hyresvärden att två personer kan stå på hyreskontraktet.

Artikelbild

| Nytillskott. HSB bygger 52 hyreslägenheter i fyra hus på Malmudden som inom några månader är inflyttningklara. Inflyttning planeras till mars i år.

Drygt en tredjedel av de bostadssökande är yngre än 30 år.

Flest sökande återfinns i åldersgruppen 21-29 år; 6 106 personer. Det är möjligt att ställa sig i kön från 15 års ålder, i åldersgruppen 15-20 år fanns 2 579 personer registrerade i december 2017.

Ungefär 20 procent av de sökande är 60 år fyllda eller äldre; 4 814 personer. I åldersgruppen 30-39 år står 3 741 personer registrerade. I åldersgruppen 50-59 år fanns 3 267 personer och i gruppen 40-49 år var det 3 195 personer.

De som har längst kötid hos Bostad Luleå ställde sig i kö redan 1985-1986.

Hur lång tid tar det innan man får ett erbjudande om en lägenhet?

– Detta beror lite på vilken lägenhet du söker, hur många andra som är intresserade av den lägenheten och vilken kötid du själv samt de har. Uppskattningsvis kan man ändå säga att det tar åtta-tio år i kö innan du får ett erbjudande om en lägenhet, men det kan som sagt variera, säger Frida Videhult, sektionschef service och information på stadsbyggnadsförvaltningen.

HSB Norr håller på att färdigställa 52 hyreslägenheter i fyra nybyggda tre- och fyravåningshus på Malmudden. Lägenheterna fördelas i första hand till HSB:s egna bosparare. I andra hand kan medlemmar i HSB Norr komma ifråga för en lägenhet och i tredje hand allmänheten. Lägenheterna har bjudits ut i två omgångar, först till bosparare och sedan till medlemmar. 113 intresseanmälningar har kommit in i den andra omgången som stängdes vid nyår.

– Nu ser det ut att bli fullt uthyrt till inflyttningen, säger Mattias Lundström, vd HSB Norr.

Inflyttningen i de nybyggda husen, som bara rymmer tvåor och treor, planeras till den 1 mars.