Vårt avslöjande om att elever i Luleås kommunala skolor får polsk köttfärs på sina tallrikar har vållat debatt, både i sociala medier och på politisk nivå. På onsdagen skickade barn- och utbildningsnämnden ut ett pressmeddelande där ordförande Carina Sammeli (S) förklarade att 20 lokala och regionala matproducenter bjöds in inför upphandlingen av skolmåltiderna som inleddes 2015. Hon påpekade i samband med det att ingen av de lokala producenterna lämnade ett anbud. Luleå kommun hänvisar också till att Lagen om offentlig upphandling, LOU måste följas. Men det behöver inte betyda att lokalproducerad och svensk mat måste väljas bort.

– Vi har ingen affärsmodell för att själva svara på kommunens anbud. Men vi lämnade anbud till bland annat storhushållsgrossisten Martin och servera som levererar mat till kommunen och då erbjöd vi 21 kött- och charkprodukter, berättar Magnus Nilsson.

Åtta av dessa produkter antogs.

Artikelbild

| Debatt. Polsk köttfärs till skolbarnen har fått fart på debatten.

– Alla kommuner i Norrbotten och i Norrland kan köpa våra produkter om de vill. Men kommunen måste ställa rätt frågor och ha rätt krav i upphandlingen. LOU försvårar och styr processen.

Magnus Nilsson konstaterar att priset ofta väger tungt i kommunala upphandlingar.

Det handlar ju om skattepengar, är det inte rimligt att kommunerna försöker hålla nere kostnaderna?

– Jag tror, att om kommunerna planerar sina inköp, så behöver inte svensk eller lokalproducerad mat bli dyrare. Det handlar ju också om hur ofta man serverar vissa livsmedel och vad man vill satsa på våra barn och äldre.

Artikelbild

| Kostnadsfråga. Enligt livsmedelsproducenten Nyhléns-Hugosons vd Magnus Nilsson anses lokalproducerade livsmedel ofta vara för dyra i kommunala upphandlingar.

Av Nyhléns Hugosons totala försäljning i dag sker endast fem procent till offentlig och privat sektor, som restauranger

– Vi får färre och färre bönder i länet och självförsörjningsgraden minskar. Om kommunerna börjar upphandla mer svensk och lokalproducerad mat så hjälper det till för att fortsatt utveckla livsmedelsproduktionen och lantbruket i Norrbotten, säger Magnus Nilsson.

Artikelbild

| Lokalt. Mer lokalproducerad mat inom offentlig sektor är fullt möjlig att välja, menar Magnus Nilsson.

Älvsbyn är en av länets kommuner som har svensk köttfärs på menyn. Åsa Häggström är kostchef där. Enligt henne finns det ofta svenska och även lokalproducerade produkter som alternativ inom ett och samma anbud. Där har kommunerna möjlighet att välja.

– Det som kan skilja Älvsbyn och Luleå åt är att det finns en stark vilja här att köpa in lokalproducerad och svensk mat. Däremot finns det inte en jättestor politisk vilja till att köpa in ekologiska produkter, vi har kanske åtta-tio procent ekologisk mat. Men då har vi råd med svensk köttfärs.

0920-26 28 65