Under torsdagen togs igångsättningstillståndet för Kronandalen i Luleå, etapp A, i utökad samverkan med BDX av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet för etapp A i Kronandalen beräknas starta inom kort och vara färdigt i augusti 2017. Etappen omfattar bland annat byggande av gator, VA-ledningar samt fjärrvärmer och el.

– Tillsammans med BDX fortsätter vi nu byggandet av den kommunala infrastrukturen på Kronan vilket säkerställer möjligheten för byggandet av fler bostäder i Luleå, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef - investering, Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun, i ett pressmeddelande.